Chủ sở hữu Bitcoin ở Zumminer đã nhận được B2X Coins
13.02.2018

Như tất cả những gì bạn đã biết, việc phân nhánh SegWit2X đã diễn ra vào ngày 28 tháng 12 năm 2017 đã được hỗ trợ bởi Zumminer. Chúng tôi đã nhắc đến rằng tất cả chủ sở hữu Bitcoin sẽ nhận được B2X miễn phí ở tỉ lệ 1:1.

Vui lòng kiểm tra ví để thấy số coin của bạn. Và hãy truy câp website chính thức của SegWit2X và tìm kiếm thông tin về các sàn giao dịch hỗ trợ B2X.